สาระน่ารู้

Transfer Pricing 12 Jul 2020

Transfer Pricing FB Live 1-2 Jul 2020

 

"Tomorrow" Transfer Pricing FB Live Free Thailand Monday 13 and 20 Jul 2020 Time 19.30-20.30

Day#1 Jul 13,20 : Telling about TP's work from experience and advisor jobs that may offend the Thai Revenue Department.

Day#2 Jul 20,20 : Telling about the overview of Tax codes/principles and core jobs TP’s policy and TP documents.

Thai language speaking click at https://lnkd.in/gQMAN5V

Transfer Pricing FB Live Free วันจันทร์ที่ 13 และ 20 Jul 2020 เวลา 19.30 -20.30

เล่าเรื่องการทำงาน TP จากประสบการณ์ผู้ทำงานและที่ปรึกษา TP's...อาจขัดใจกรมสรรพากรบ้าง

วันแรก...ภาพรวมกลุ่มธุรกิจ MNE’s จำเป็นต้องขยาย หาต้นทุนต่ำ เกิดประเด็น TP's

วันที่สอง...หลักภาษีและภาพรวมการทำ TP’s policy และ TP documents


#cfotalkbiz

 

Banner