สาระน่ารู้

Transfer Pricing 05 Aug 2021

76.การจัดทำ Local File ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท

 

การจัดทำ Local File ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท

การวิเคราะห์ทั้ง 3 กลุ่มเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ Local file ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกลุ่มอุตสากรรมโดยให้เปรียบเทียบทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในช่วงการจัดทำ Local file (ต้องพิจารณาทบทวนข้อมูลและนโยบายการกำหนดราคา TP’s policy ทุกๆ 3 ปี)  

 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ

นอกจากการการบรรยายการวิเคราะห์ 3 กลุ่มข้อมูลเชื่อมโยงมายังบริษัทต้องพิจารณารวมไปถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในการเป็นผู้ผลิต ผู้รับจ้าง คนกลาง รวมทั้งการถูกเคลมใครรับภาระ การทำการตลาด การเขียนข้อมูลบรรยายใน Local file

 

การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพิจารณา

  1. กำหนดราคาโอนและค่าเฉลี่ยตัวเลขต่างๆของกลุ่มอุตสาหกรรม(TSIC ของ DBD) ที่บริษัทย่อยหรือ MNE’s ซื้อและขาย
  2. การเชื่องโยงไปผลประกอบการของบริษัทย่อยหรือ MNE’s ในขณะที่จัดทำ Local file

 

พบกันใหม่ตอนหน้าครับ

www.cfotalkbiz.com บริการจัดทำเอกสาร Transfer Pricing ที่ปรึกษากฏหมายภาษี TP’s ตรวจสอบบัญชี Tel:0818396592 Line: sdgc

 

Banner