สาระน่ารู้

วางแผนภาษี บัญชีและการเงิน 14 Oct 2021

80.ทำธุรกิจต้องรู้ 6 ภาษีหลัก ตอน 1 ภาพรวม “ภาษีคือค่าใช้จ่ายของกิจการที่ต้องวางแผน”

 

ตอนที่ 1 ภาพรวมการทำธุรกิจต้องเข้าใจภาษีเพราะภาษีอากรและภาษีต่างๆ คือค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่ต้องประหยัด ต้องรู้และวางแผนภาษีอากรให้ถูกกฎหมาย

หากทำไม่ถูกอาจต้องจ่ายค่าปรับ(สูงถึง 2เท่าของเนื้อภาษีอากร)และเงินเพิ่ม(18%ต่อปี) ทำให้กำไรและเงินในกระเป๋าลดอย่างมาก ดังนั้นควรเข้าใจหรือรู้เพื่อติดตามงานจากพนักงานหรือจากการจ้างสำนักงานบัญชีให้ครบถ้วนไม่ต้องถูกปรับและดอกเบี้ย

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ

5.อากรแสตมป์

6.ภาษีที่ดิน

 

บริษัท SDG รับตรวจสอบบัญชีและช่วยบริษัทของท่านลดความเสี่ยงภาษีได้ สอบถามหรือปรึกษา ได้ที่โทร.081 8396592

 

Banner