สาระน่ารู้

Transfer Pricing 15 Nov 2021

84.Transfer Pricing prepare in advance?

 

เตรียมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อจัดทำ TP’s documents สำหรับปี 2562 (อาจต้องทบทวนอีกครั้งในปี 2565 ครบ 3 ปีตั้งแต่ประกาศใช้แล้ว)และการเปรียบเทียบกับบริษัทคล้ายกันตั้งแต่ปี 2562-2564 เพื่อประเมินความเสี่ยงภาษีอากรจากการมีรายการ TP’s ระหว่างกันแค่ไหน?

 

บริษัทมหาชนบางกลุ่มและบริษัทข้ามชาติเลือกที่จ้างที่ปรึกษาจัดทำและบางบริษัทจัดทำกันเอง ผมทำงานจัดทำเอกสาร TP’s และรับบรรยายภายในให้กับบริษัทมหาชนเพื่องานจัดทำเอกสาร TP’s กันเองเพราะค่าบริการจัดทำทั้งกลุ่มค่อนข้างสูง

 

5 ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การสำรวจว่าบริษัทตนเองเข้าข่ายตาม พรบ.ฉบับนี้ ต้องจัดทำเอกสาร TP’s และยื่น Disclosure Form  การพิจารณาการถือหุ้นทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

 

ขั้นตอนที่ 4 มีงานที่ต้องจัดทำเป็นรายงานค่อนข้างยากเพื่อให้ได้เล่ม Local File และ Master File โดยงานหลักๆของ Local File ประกอบด้วย

  1. วิเคราะห์รายการ TP’s ด้านซื้อและขาย ทรัพย์สินมีตัวตนและไม่มี ธุรกรรมใดถูกควบคุม
  2. วิเคราะห์หน้าที่งานของบริษัทที่ถูกควบคุม
  3. วิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกรรมต่างๆทั้งบริษัทแม่และบริษัทที่ถูกควบคุม
  4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ
  5. วิเคราะห์การเลือกและไม่เลือกนโยบาย TP’s
  6. การหาบริษัทอิสระที่คล้ายกันมาเทียบราคาหรืออัตรากำไร เป็นงานที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก
  7. สรุปผลว่าบริษัทที่ถูกควบคุมมี ธุรกรรม TP’s ที่ถูกควบคุมราคาขายหรือซื้อ อยู่ในช่วงค่าพิสัยสูงหรือต่ำหรือไม่
  8. ตบท้ายด้วยคำแนะนำการปรับปรุงมูลค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องต่างๆและดอกเบี้ย หากบริษัทที่ถูกควบคุมม่ค่าไม่อยุ่ในพิสัยที่ปลอดภัยต้องเตรียมการบ้านเพื่อตอบคำถามเจ้าหน้าที่ในอนาคต

 

บางบริษัทที่มาปรึกษาขอเลือกเสี่ยงรอแนวปฏิบัติหรือรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร เพราะรายได้เกิน 200 ล้านไม่มากและผู้บริหารเห็นว่าค่าบริการที่ปรึกษาจัดทำเอกสารค่อนข้างสูง เห็นใจจริงๆครับ

 

รับตรวจสอบบัญชี  บริการจัดทำเอกสาร Transfer Pricing ที่ปรึกษากฏหมายภาษี TP’s ปรึกษา Pre-IPO Tel:0818396592 Line: sdgc

 

Banner