สาระน่ารู้

How to make business profit 04 Nov 2019

Y2019 Performance and Business risk

 

ปี 2019 ประมาณการณ์ผลประกอบการออกมาเกือบทุกกล่มอุตสาหกรรมยอดรายได้ตกมากบางกลุ่มมากกว่า 50% มุมมองของผมในฐานะ Group CFO ปี 2019 เป็นปีที่บริหารงานยากมากกว่าปี 2018 เพื่อให้กลุ่มบริษัทอยู่นรอดต้องใช้ประสบการณ์หลายด้านมากรวมทั้งสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

สำหรับจุดเสี่ยงเข้าสู่ความเสี่ยงควางเสี่ยงทางเงิน(Financial risk) สู่ความเสี่ยงระดับระดับบริษัท(Enterprise risk)ได้ เช่น

1.มียอดขายแต่ราคาลดลงมาก(ต้องทำเพื่อแลกกับ Cash-inflow) Core products ยังไปรอดไหม

2.กำไรขั้นต้น GP ลดลงอย่างมากและกำลังจะขาดทุน

3.ทำการตลาดและเอาเงินละลายแม่น้ำ

4.ลูกค้าและลูกหนี้เรื่มยืดการจ่ายเงินไปเรื่อยๆ

5.เงินจ่ายมากกว่าเงินรับและเริ่มขาดเงิน ขาดเเหล่งเงินกู้และไม่มีวงเงิน OD

7.บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

8.ลูกค้าเริ่มชะลอการสั่งสินค้าหรือบริการ

9.ความเสี่ยงกฏระเบียบ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หนักสุดเจอกฏ ธปท. LTV และภาวะ คอนโดและบ้าน Over supply

10.ความเสี่ยงกฏหมาย Transfer pricing รอผลกระทบค่าปรับและเงินเพิ่มทางภาษีกลางปี 2020

 

Y2020 ยากที่บริษัทจะตั้งรายได้เพิ่ม(ต้องมีสมมุติฐานที่ดี) ต้นทุนสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ธนาคารชะลอเงินกู้ต้นทุนทางการเงินเพิ่ม  >ผล กำไรสทุธิจะเป็นเท่าไรดีหนอ ”

 

#cfotalkbiz

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

 

Banner