สาระน่ารู้

Transfer Pricing 21 Jan 2020

5 Steps of Transfer Pricing check lists

 

5 Steps of Transfer Pricing check lists ควรทำตารางเชื่อมโยงทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

 

Step#1 Related party investment/การลงทุน > ในบริษัทในเครือมากกว่า 50% บังคับทั้งบริษัทในประเทศไทยและข้ามชาติ

Step#2. Annual operating revenues of THB 200 million/เกณฑ์รายได้ >ตั้งแต่ 200 ล้านบาทในรอบปีที่บัญชี

Step#3. Intercompany transaction/payments with a group/มีรายการค้าระหว่างกัน > 5 กลุ่ม/OECD /7 กลุ่มธุรกิจทั่วไป

Step#4. TP’s transaction in accordance with arm’s-length principle/กำหนดราคาตามหลัก OECD มี 5 วิธี

   1.CUP, RP,CP,PS,TNMM

   2.Bench-marking

  1. Inter- Quartile Rang (IQR)

Step#5.Prepare documents supporting/รวบรวมรายการที่เรียกเก็บทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบ>CbyC, Master, Local, related documents

 

GOAL > นำส่งแบบ 1.ภงด.50/150วัน 2.แบบรายงานข้อมูลตาม ม.71 ทวิ(Disclosure form)

Failure > โทษปรับตาม ม.35 ตรี 1.ไม่ยื่น 200,00 บาท 2.เบี้ยปรับเงินเพิ่มตามประเภทภาษี

 

www.cfotalkbiz.com

FB: cfotalkbiz

Line id:sdgc

Tel: 0818396592

 

 

Banner