สาระน่ารู้

Transfer Pricing 16 Mar 2020

Transfer Pricing - กรอกข้อมูล Disclosure form สำคัญฉะไหน

 

Transfer pricing - Disclosure form สำคัญห้ามพลาด

 

กรอกข้อมูลในแบบเป็นเรื่องง่าย ต้องพิจารณา

การแสดงรายการในแบบฟอร์มหน้าแรก ส่วน ก และ ข

1.ให้พิจารณารายการค้าระหว่าง บ.แม่ กับ ลูก ในปีที่ผ่านมาจำนวนเท่าไรกี่กลุ่มรายการ

2.แสดงข้อมูลเฉพาะที่มีรายการค้าระหว่างกันที่อยู่ในประเทศไทยและไม่อยู่ในประเทศ ที่เข้าเกณฑ์ 200 ล้านและถือหุ้นเกิน 50% เท่านั้น "ไม่เข้าอย่ากรอกลงไปเด็ดขาด"

3.พิจารณากลุ่มรายการแต่ละกลุ่มให้ถูกต้องก่อนกรอกรายการจากกระดาษทำการสรุป+ไฟล์ข้อมูลรายการที่แยกไว้

4.หากมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต้องมีข้อมูลตรงกันน่ะสำคัญมาก

"หาผู้รู้ช่วยแนะนำ" ก่อนกรอกรายการ...ดีกว่ามาแก้ไขภายหลังเพราะหากพลาด "เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม" ก้อนโต...หากยังไม่ได้ทำ ทำแบบไม่เข้าใจ บริษัทมีความเสี่ยงทางภาษีแล้ว อาจปรับแก้ไขได้บ้างให้รับดำเนินการก่อนยื่นแบบ พค นี้ครับ

**ข้อมูลใน DF คือแผนที่ทำงานของท่าน จนท.ในการเชิญพบ/ประเมิน น่ะครับ

subscribe/ติดตามช่อง Youbtube: cfotalkbiz

ผมอาจะทำ Clip เล่าซํก 1-2 ตัวอย่างและการกรอกข้อมูลครับ

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/explan_m71.pdf

www.cfotalkbiz.com

#cfotalkbiz

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

Banner