สาระน่ารู้

How to make business profit 07 Sep 2020

โอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทยหรือประเทศอื่นรอพิจารณาร่วมทุนหรือควบรวมกิจการ

 

โอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทยหรือประเทศอื่นรอพิจารณาร่วมทุนหรือควบรวมกิจการ

“ผมเห็นโอกาสแต่ไม่สามารถทำธุรกิจได้” จากประสบการทำงานในตำแหน่ง Group CFO/IPO  ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรบรรยาย งานพิเศษรับทำ Transfer Pricing documents และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีงานมากมายจากปัญหา COVID-19 และการบังคับกฏหมาย Transfer pricing ของกรมสรรพากรในปี 2562  

อยากหาผู้ร่วมธุรกิจเพื่อขยายโอกาสตามแผนที่วางไว้ หากสนใจติดต่อได้ที่ โทร.0818396592 หรือ e-mail : cfotalkbiz@gmail.com เข้าดูเวปไซต์ www.cfotalkbiz.com

 

 

 

 

 

 

 

Banner