คอร์ส เรียนออนไลน์

TRANSFER PRICING สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและนักบัญชี

TRANSFER PRICING สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและนักบัญชี

WHAT’s TRANSFER PRICING TRANSACTIONS AND BUSINESS EXPANSION? ปัจจุบันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้พัฒนารวดเร็วแ… อ่านต่อ

เนื้อหาคอร์สนี้

1.TP vs. Risk management and 5 Keys risk mitagation
upload/video/video-1/25.mov
1.TP’s Checklist your company under พรบ.แก้ไข ฉบับที่ 47/2561
upload/video/video-1/12.mov
1.การขยายธุรกิจระหว่างประเทศและsupply chain
upload/video/video-1/1.mov
1.การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังหรือในงวดบัญชีจากความผิดพลาด
upload/video/video-1/22.mov
1.ราคาตลาดพิจารณา จัดทำอย่างไร ยากแค่ไหน
upload/video/video-1/16.mov
1.สรุปกฎหมายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ TP
upload/video/video-1/7.mov

ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 30 วัน / ราคา : 3,500 บาท

Transfer Pricing สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดทำนโยบาย

Transfer Pricing สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดทำนโยบาย

WHAT’s TRANSFER PRICING TRANSACTIONS AND BUSINESS EXPANSION? ปัจจุบันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้พัฒนารวดเร็วแ… อ่านต่อ

เนื้อหาคอร์สนี้

1.TP vs Risk Overview
upload/video/video-2/1.mov
2.บทนำและวัตถุประสงค์ของคอร์ท
upload/video/video-2/2.mov
3.1.ศัพท์ TP คืออะไร สารพันปัญหา
upload/video/video-2/3.1.mov
3.2.What's controlled company
upload/video/video-2/3.2.mov
4.1.รูปแบบการจัดตั้งบริษัท
upload/video/video-2/4.1.mov
4.2.รูปแบบรายการ TP ระหว่างกลุ่มบริษัท
upload/video/video-2/4.2.mov

ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 30 วัน / ราคา : 5,000 บาท

Work shop การกรอก Disclosure form

Work shop การกรอก Disclosure form

คอร์ทนี้เหมาะสไหรับกิจการที่มีรายการ Transfer pricing ระหว่างปีโดย ข้อมูลและตัวเลขต้องเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาโอน Tr… อ่านต่อ

เนื้อหาคอร์สนี้

01 ภาพรวมบรรยาย 3 ส่วน
upload/video/video-13/1.mov
02 TRD รับ DF ทำอย่างไรต่อ
upload/video/video-13/2.mov
03 ลักษณะกลุ่มบริษัทและรูปแบบธุรกรรม TP
upload/video/video-13/3.mov
04 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 1
upload/video/video-13/4.mov
05 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 2
upload/video/video-13/5.mov
06 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 3
upload/video/video-13/6.mov

ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 30 วัน / ราคา : 1,000 บาท

ประวัติวิทยากร

นายสุรชัย เอี่ยมละออ

ใบอนุญาต

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(CPA) ผู้ตรวจสอบภาษี

การอบรมสำคัญ

 • Chief Financial Officer Certification Program Class 20/2016 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program Class (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 212/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Internal Auditing Certification Program 2/2015 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • Advance for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association
 • Fundamentals for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน วิทยากร บรรยายและอบรมสัมนาบริษัทต่างๆ
 • ปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน(CFO) – บจก อรสิรินโฮลดิ้ง
 • บมจ สมบูรณ์แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
 • บมจ วีจีไอ โกลบอลมีเดีย
 • บมจ แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนท์
 • บมจ กระจกไทยอาซาฮี
 • บมจ ทูร วิชั่น/IBC
 • บมจ บางกอกแลนด์

 

Banner