เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสดีจี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ทะเบียนภาษี 0125558006918

ที่อยู่ 48 หมู่ 8 ถนนพิบูลย์สงคราม ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0818396592

คอร์ส อบรม

# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตตราสัมนา ดูรายละเอียด
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
1
In-house training Transfer Pricing ทำ Local File &Master File
สถานที่ :
ชื่อวิทยากร :
2
บริษัทมหาชน 3 วัน In-house training Transfer Pricing ทำ Local File &Master File
สถานที่ :
ชื่อวิทยากร :

คอร์ส เรียนออนไลน์

TRANSFER PRICING สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและนักบัญชี

TRANSFER PRICING สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและนักบัญชี

WHAT’s TRANSFER PRICING TRANSACTIONS AND BUSINESS EXPANSION? ปัจจุบันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้พัฒนารวดเร็วแ… อ่านต่อ

เนื้อหาคอร์สนี้

1.การขยายธุรกิจระหว่างประเทศและsupply chain
2.กลุ่มราย TP's และการรับรู้รายการบัญชี
3.ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและความสัมพันธีกับโปรแกรม ERP
4.คำศัพท์ TP ของ OECD ที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจ
5.รายการธุรกิจในเนื้อหาและรูปแบบกับการวางแผนภาษีกลุ่มบริษัท
6.รายการ TP กับ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและการเปิดเผยข้อมูล

ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 30 วัน / ราคา : 3,500 บาท

Transfer Pricing สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดทำนโยบาย

Transfer Pricing สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดทำนโยบาย

WHAT’s TRANSFER PRICING TRANSACTIONS AND BUSINESS EXPANSION? ปัจจุบันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้พัฒนารวดเร็วแ… อ่านต่อ

เนื้อหาคอร์สนี้

1.TP vs Risk Overview
2.บทนำและวัตถุประสงค์ของคอร์ท
3.1.ศัพท์ TP คืออะไร สารพันปัญหา
3.2.What's controlled company
4.1.รูปแบบการจัดตั้งบริษัท
4.2.รูปแบบรายการ TP ระหว่างกลุ่มบริษัท

ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 30 วัน / ราคา : 5,000 บาท

Work shop การกรอก Disclosure form

Work shop การกรอก Disclosure form

คอร์ทนี้เหมาะสไหรับกิจการที่มีรายการ Transfer pricing ระหว่างปีโดย ข้อมูลและตัวเลขต้องเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาโอน Tr… อ่านต่อ

เนื้อหาคอร์สนี้

01 ภาพรวมบรรยาย 3 ส่วน
02 TRD รับ DF ทำอย่างไรต่อ
03 ลักษณะกลุ่มบริษัทและรูปแบบธุรกรรม TP
04 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 1
05 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 2
06 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 3

ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 30 วัน / ราคา : 1,000 บาท

64.CPA\'s result synergy with …

ดูรายละเอียด

63.Transfer Pricing ความเชื่อม…

ดูรายละเอียด

62.Transfer Pricing ประเด็นการ…

ดูรายละเอียด

61. Transfer Pricing - IPO\'s …

ดูรายละเอียด

58.Transfer Pricing 3 ตัวอย่าง…

ดูรายละเอียด

57.Transfer Pricing 7 ประเด็นถ…

ดูรายละเอียด

56.TP วิเคราะห์เข้าเกณฑ์ จัดทำ…

ดูรายละเอียด

55.Transfer Pricing รายการระหว…

ดูรายละเอียด

สาระน่ารู้

081-839-6592

cfotalkbiz@gmail.com