สาระน่ารู้

Transfer Pricing 08 Nov 2020

Transfer Pricing ต้องเรียนรู้ วางแผน ปฏิบัติให้ถูกต้อง รายการ TP ก็จะเป็นการวางแผนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

กลุ่มรายการ TP ตามหลัก OECD แบ่งเป็น 2 กลุ่มการโอนคือ รายการที่มีรูปร่าง(Tangible assets) กับ รายการที่ไม่มีรูปร่าง(Intangible assets) หากแบ่งเป็นประเภทธุรกิจทั่วไปโดยหลักตามข้างล่างนี้

  1. Inventory (Raw material)
  2. Manufactory exp,/ Technician assistance (TA)
  3. Services support /Management fee
  4. R&D, Royalty, Patent
  5. Financial support, Interest
  6. Fixed assets
  7. Finished products

 

ทั้ง 7 กลุ่มรายการต้องวางแผนหากปี 2562 และ 2563 ปฏิบัติยังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามกลักของ OECD และ TRD อาจมีความเสี่ยงทางภาษีอากร ต้องจ่ายค่าปรับต้องจำนวนเงินสูงมาก ต้องรีบแก้ไขหรือสอบถามที่ปรึกษาหรือเข้าอบรมสัมมนา เรียนรู้ มาปรับใช้กับกิจการทั้ง MNE’s หรือ กลุ่มบริษัททั้งมหาชนและไม่ใช่

 

การทำรายการ TP คือการขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการวางแผนภาษี เพราะในมุมของผู้ประกอบการภาษีก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องบริหาร แต่กรมสรรพากรอาจมองเป็นการฉ้อฉลทางภาษี(Tax evasion) ผู้ประกอบภารทั้งบริษัทข้ามชาติหรือกลลุ่มบริษัทต้องเข้าใจ เรียนรู้ วางแผน ปฏิบัติให้ถูกต้อง รายการ TP ก็จะเป็นการวางแผนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

ตรวจสอบบัญชี, รับจัดทำเอกสารประกอบรายการ Transfer pricing(TP’s documents), อบรมสัมมนา, ปรึกษาการควบรวมกิจการ(M&A) ปรับปรุงกิจการให้มีกำไรหรือกู้ยืมเงินได้ และการปรับปรุงโครงสร้างบริษัท การควบคุมภายในและบัญชีเพื่อ IPO

www.cfotalkbiz.com Tel.081 839 6592

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ  #cfotalkbiz Line: sdgc

 

 

Banner