สาระน่ารู้

Transfer Pricing 17 Dec 2020

9 ไม่รู้ของบริษัท กับ กฏหมาย Transfer pricing

 

9 ไม่รู้ของบริษัท กับ กฏหมาย Transfer pricing "ปี 2562+2563 กับความเสี่ยงทางกฏหมายภาษีอากร" สรุปจากการทำงานจัดทำเอกสาร TP และการบรรยาย

 

รับตรวจสอบบัญชี จัดทำเอกสารประกอบ Transfer pricing อบรมสมัมนาภายนอก วางแผนภาษี และภายใน ที่ปรึกษาควบรวมกิจการ

www.cfotalkbiz.com

FB: cfotalkbiz

Line id:sdgc

Tel: 0818396592

 

 

 

 

 

 

Banner