สาระน่ารู้

Transfer Pricing 26 Nov 2021

85.Local File and Master File preparing training

 

บรรยายแบบทำ Work shop เล็กๆ ให้เข้าใจ > สรุปบริษัทตัวเอง > ว่ามีความเสี่ยงภาษี TP กี่ข้อ กี่รายการ

1.การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น ตรง+อ้อม ควบคุม มีรายการ TP > สรุปเข้าเกณฑ์ พรบ.47/2561 ทำ Check List 

2.พิจารณากลุ่มรายการ Transfer Pricing ด้านรายจ่าย และ รายรับ ระหว่างกัน > ว่าบริษัทไหนต้องทำ Master File, Local File ยื่น Disclosure form ทำ Check List 

3.การพิจารณาเนื้อหา(ผลงานที่ทำ/รายงานประจำ...)กับรูปแบบสัญญา Substance over Form > มีประเด็นความเสี่ยงภาษีเป็นส่วนใหญ่ตั้งแตปี 2562 ถึงปี 64 เนื้อภาษี CIT+ดอกเบี้ย 18% ต่อปี แจ้งบริษัทแม่

4.เอาตัวอย่างจริง Local file และ Master File มาให้พิจารณาว่าสามารถข้อมูล+หลักฐาน ได้ไหม ให้เลือกว่า > ทำเองได้ไหม หรือ จ้างที่ปรึกษา ดีล่ะ

5.การวิเคราะห์โครงสร้างกลุ่มบริษัทและรายการ TP มาให้กรอกในแบบ Dislcosure Form > บางรายกรอกผิด "ข่อมูลใบแบบ คือ แผนที่ให้ จนท.ตรวจสอบตามทียบกับ Local File และ เนื้อหารายการจริงที่เกิดไปแล้ว เสี่ยงภาษีหรือไม่

6.พิจารณาว่าใครควรอยู่ในทีมทำงาน TP จากกระบวนการเกิดรายการทั้งหมดมีใครเกี่ยวข้องบ้าง ตั้งแต่คณะกรรมการผู้กำหนดรายการและราคา(บังคับขายหรือซื้อ) >ฝ่ายจัดซื้อ >ฝ่ายขาย ผลิต >บัญชีปลายทางผู้บันทึก(ช่างน่าเศร้าแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ต้องไปเคลียร์กับ จนท.)

 

 

 

 

Banner