สาระน่ารู้

How to make business profit 31 Jan 2022

87.ทุกกิจการ ปี2565 ยังคงต้องระมัดระวังกระแสเงินสดในการลงทุนและผลตอบแทน

 

https://www.bangkokbiznews.com/business/985483?anf=

 

ทุกกิจการ ปี2565 ยังคงต้องระมัดระวังกระแสเงินสดในการลงทุนและผลตอบแทน บางกิจการกระแสเงินสดสุทธิ(Liquidity) ติดลบมาแล้ว 2 ปี จะไปต่อหรือเลิกกิจการคงต้องประเมินตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพราะตอนนี้ไม่มีใครประเมินได้ว่าโควิคจะลดลงแล้วธุรกิจจะเริ่มผงักหัวขึ้นได้หรือไม่? จากมุมมองคนบัญชีที่อยู่เบื้องหลังของ Data-insight + Data analytical

 

“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มขยับ(เฉพาะรายใหญ่ที่สามารถระดมทุนเองได้)” เปิดโครงการมากขึ้นหลังจากแช่แข็งไม่เสี่ยงระมัดระวังการก่อสร้างแล้วเงินจมขายไม่ได้  “ลดเสี่ยงกระแสเงินสดเน้นเปิดโครงการแนวราบ” วัดผลกำไรและกระแสเงินสุทธิเป็นรายเฟสๆสั้นๆ ดีกว่าคอนโดน/แนวดิ่งลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปีแล้วขายไม่ออก  อาจลงทุนที่เป็นราคาสูงๆ Niche-Market ยังมีกำลังซื้อในตลาดอยู่

 

“ธุรกิจร่วงต่อ” โรงแรม การบินและการท่องเที่ยว Real-demand นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่มา เหลือแต่คนไทย ต้องลดราคา รักษากระแสเงินสดหล่อเลี้ยง ขณะที่กระแสเงินจ่าย Fixed-cost โรงแรมมี Fixed-cost สูงอาจเลือกขายกิจการทิ้ง(โดนกดราคาซื้อต่ำกว่า 40% ของมูลค่า)ดีไหม

 

“ธุรกิจรุ่งต่อเนื่อง” โลจิสติกส์ บนความร้อนแรงเติบโตจากกกระแส on-line และพฤติกรรมคนเปลี่ยนไป แต่ต้องบริหารต้นทุนให้ต่ำมากที่สุดเพราะมีการแข่งขันราคาแบบสุดๆ บมจ.บางแห่งมีรายได้เพิ่มแต่กำไรลดลง ผลคือราคาหุ้นไหลลง เพราะลดราคา อนาคตอาจเห็นการทำ M&A กลุ่ม โลจิสติกส์ ก็ได้เพราะแข่งกันไปอาจตายหมู่ เหมือน IBC กับ True Vision ในอดีต

 

#รับตรวจสอบบัญชีและจัดทำเอกสาร Transfer Pricing โทร.0818396592

 

Banner