สาระน่ารู้

Transfer Pricing 20 May 2022

93.Transfer Pricing บมจ.ทั้งหมดเข้าข่ายและต้องทำอะไรบ้างอย่างไร

 

ท่านกรรมการและ AC..กลุ่ม บมจ.ส่วนใหญ่เข้าข่าย Transfer Pricing ทั้งหมด อย่างน้อยคือ Share service ผมทำคลิปสั้นๆให้พิจารณาดูว่ากลุ่มบริษัทต้องทำอย่างไรและต้องทบทวนทุกๆ 3ปี และต้องทำการเปรียบเทียบกับบริษัทอิสระทุกปีครับhttps://www.youtube.com/watch?v=oaowjFAYCC4&t=29s

 

Banner