สาระน่ารู้

How to make business profit 30 Nov 2022

100.รายการ Transfer Pricing ของกลุ่มบริษัทมหาชนกับ Tax risk อาจถูกมองเป็นหลีกเลี่ยงภาษี(แบบผิดกฎหมาย)

 

บริษัทผมเริ่มรับงานบริษัทมหาชนเพิ่มพบรายการระหว่างกันในกลุ่ม บมจ.ที่มีความเสี่ยงภาษีสูง เนื่องจากบริษัทไม่เข้าใจแต่มีรายการแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจการเปรียบเทียบราคาตลาดและการรวบรวมหลักฐานและนโยบายของ OECD  "ปัญหาของเขา แต่เป็นงานปรึกษาของผม"

 

จากรูป

1.ให้ระมัดระวังรายการซื้อขาย ที่มีธุรกรรมกับ บริษัทอื่นๆที่มีเกี่ยวข้องกัน

2.รูปแบบของสัญญา การส่งมอบผลงาน  ไม่เป็นไปตามหลักการธุรกิจเยี่ยงทำกับบริษัทอื่นๆ

3.เจ้าหนี้และลูกหนี้ ค้างกันนานเกิน

4.ปัญหากลุ่ม Share service ความไม่สม่ำเสมอในการเรียกเก็บรายการ บางบริษัทย่อยไม่เก็บทั้ง ๆที่ทำงาน

5.ปัญหากลุ่ม Share service ไม่มีหลักเกณฑ์ หลักฐานการเปรียบเทียบราคาตลาด ในการกำหนดอัตรา % เม็ดเงินเรียกเก็บ

6.หวยหรืองานเคลีย์รายการกับ TRD น่าจะเข้าหน่วยงานบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ท่าน AC และกรรมการ ที่เปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทโปร่งใส ปลอดทุจริตคอรัปชั่น

 

#cfotalkbiz

#TransferPricingAdvisor

#PreIPO #Auditing

 

Banner