สาระน่ารู้

Transfer Pricing 15 Sep 2023

103.ทำไมต้องตั้ง Holding Company กับ 5 เหตุผล ในการวางแผนจัดกลุ่มบริษัท

 

เหตุผลที่ 1.ปกป้องทรัพย์สินครอบครัว

Generation แรกๆ เป็นผู้สร้าง ฝ่าความลำบากมาต้องการรักษาทรัพย์สิน(ความทุกข์ของคนรวย)ไว้ ในรูปเงินหรือทรัพย์สิน อาจตั้ง Family Holding ซ้อนอีกชั้นแล้วไปลงทุนใน Holding หรือ บริษัทใหญ่ อีกครั้ง โดยส่งตัวแทนไปบริหารและกำหนดธรรมนูญครอบครัวเพื่อป้องกันทรัพย์สินลดลง(ป้องกันยัน ลูกเขยและลูกสะไภ้)

 

เหตุผลที่ 2.จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 • กรณีไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หากเจ้าของบริหารเองอย่างไรก็ไม่พ้นความผิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งแพ่งและอาญา ทั้งในบริษัทโฮลดิ้ง เองและบริษัทย่อย
 • กรณีพิจารณาการเลือกบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก “IPO” , หรือเป็นมหาชนแล้ว อาจให้ผู้บริหารคนนอกทำงานในตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงกับการรับผิดในกฎหมาย แทนตนเจ้าของ
 • หากเป็นเรื่องกฎหมายหรือกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจ การเป็นโฮลดิ้ง คือ การกระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทย่อยต่างๆ เฉพาะนิติบุคคลไป

 

เหตุผลที่ 3. การส่งต่อทรัพย์สิน

ส่วนขยายเพิ่มเติมจากเหตุผลที่ 1 คือ นอกจากเก็บมรดก(ทรัพย์สิน)ทั้งหมดไว้ในโฮลดิ้ง ในรูปของหุ้นทั้งหมด ยังขยายการรักษามายังบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ โดยกำหนดธรรมนูญ เพิ่มเติมในการโอนเปลี่ยนมือหุ้น อีกชั้นหนึ่ง

 

เหตุผลที่ 4. ลดภาระภาษีของธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจจะต้องวางแผนภาษีอากร เพราะภาษีก็คือค่าใช้จ่าย ซึ่งในต้องคำนึ่งทั้งภาษีนิติบุคคล “CIT” ระหว่างกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง และ ภาษีบุคคลธรรมดา “PIT” ของ Family Holding ที่ได้รับมาจากการปันผลของโฮลดิ้ง อีกชั้น

“ลดภาระภาษีหรือสร้างปัญหาภาษี” การดำเนินธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง จะมีรายการระหว่างกันหลายกลุ่ม ซึ่งก็คือรายการ Transfer Pricing นั่นเอง ดังนั้น ผู้ดูแลบัญชีและการเงิน ต้องมีความเข้าใจตัวบทกฎหมายภาษีอากร มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี กลุ่มวงเล็บที่เกี่ยวข้อง “หากสร้างรายการไปแล้ว ไม่เข้าใจ จะถูกปรับและดอกเบี้ยร้อย 18% ต่อปี” เป็นเงินหนักหนามาก

 

เหตุผลที่ 5. จัดโครงสร้างเพื่อขยายของธุรกิจครอบครัว

 • ความหยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบโฮลดิ้ง จากการมีบริษัทย่อยๆ แต่ละประเภทธุรกิจ ทำให้ไม่ต้องกังวลในข้อกฎหมายหรือระเบียบราชการ เพราะมีการแบ่งเป็นนิติบุคคล แล้ว หากมีการฟ้องร้องหรือค่าปรับ จากกการดำเนินธุรกิจ ก็เฉพาะนิติบุคคลนั้นๆ ไม่กระทบการดำเนินงานทั้งกลุ่มบริษัท
 • มีความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจ ทั้งในลักษณะแนวดิ่ง และแนวราบ หรือเปลี่ยนธุรกิจ แยกเป็นรายนิติบุคคล หรือ ควบรวมหรือซื้อกิจการบริษัทอื่นๆ
 • ความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสด/Treasury management โดยกู้ยืม/จำนอง/ค้ำประกัน ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง ลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
 • Lean expenses ลดค่าใช้จ่าย ในรูปแบบของ การรวมศูนย์บริหารงาน(รวดเร็ว) ง่ายในการเจรจา(คุยทั้งกลุ่ม) และการใช้ปริมาณสูงๆในการลดต้นทุน จัดซื้อและจัดหา

 

 

โทร.ปรึกษา 081 839 6592 อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ CPA

 1. ที่ปรึกษา Holding Company รับประเมิน High level ก่อนจัดตั้งและรับปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทและจดทะเบียนจัดตั้ง Holding, จัดคอร์สอบรมและอบรมออนไลน์
 2. ที่ปรึกษา Transfer Pricing รับจัดทำเอกสาร TPs ประเมินความเสี่ยงภาษีกฎหมาย และกระบวนการกำนดราคา หาราคาตลาด การตั้งราคาซื้อขายระหว่างกัน หลังจากทำ Local File แล้ว
 3. ตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี พร้อมทั้ง สรุปความเห็นความเสี่ยงภาษี TPs ภาษีระหว่างประเทศ(DTA) งานบริหาร ความเสี่ยงการควบคุมภายในและความแตกต่างทางบัญชีระหว่างประเทศ
 4. ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร รับปรึกษาวางแผนภาษีอากรกลุ่มบริษัท กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศและในประเทศ อบรมสัมนาภาษีอากรระหว่างประเทศ
 5. ที่ปรึกษาขายธุรกิจ รับประเมินมูลค่าหุ้นและจัดหาผู้ซื้อ 

www.cfotalkbiz.com 

FB:นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 Line: sdgc

 

 

Banner