สาระน่ารู้

วางแผนภาษี บัญชีและการเงิน 21 Oct 2019

ลูกหนีกรรมการสำคัญต้องล้างออก

 

ลูกหนี้กรรมการ ต้องถูกคิดดอกเบี้ยและเสียภาษีนิติบุคคลแม้ว่าไม่มีรายได้จากกการประกอบกิจการก็ตาม 

Start up SME's ระวัง จดทะเบียนทุน สูง ๆ ไม่ย่อมจ่ายหุ้นหรือเอาเงินออกไปจากบริษัทเพราะคิดว่าบริษัทของฉันจะทำอะไรก็ได้ อาจมีปัญหาคดีอาญา(เสี่ยงคุก)หากเจ้าหนี้ต่างๆฟ้องร้อง

บริษัทีที่จะทำการ IPO ต้องล้างหรือจัดการให้แล้วเสร็จก่อนยื่นขอให้ กลต พิจาณา IPO 

ให้พิจารณาไฟล์ที่แนบมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการครับ

 

นักบัญชีเล่าธุรกิจ
นักบัญชีเล่าความแตกต่างบัญชีกับภาษี

 

Banner