สาระน่ารู้

HRM&HRD 23 Nov 2019

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

 

How're mediation help your life and work?

 

ใช้เวลาอย่าง 5 นาทีขึ้นไปก่อนทำงานหรือก่อนนอนทุกวัน

Do it every day before your work or sleep. Start your 5 minute first.

 

www.cfotalkbiz.com
#cfotalkbiz
#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

Banner