สาระน่ารู้

16 Dec 2019

เตรียมความพร้อมกับ Transfer Pricing

 

Transfer Pricing risk checklist and preparing in Thailand

ผ่านการประกาศใช้ พรบ.แก้ไข ฉบับที่ 47/2561 บังคับใช้ 1 มค 2562 เกือบ 12 เดือนแล้วน่ะ มีการประเมินความเสี่ยงความผิดทางกฏหมายของกลุ่มบริษัทแล้วหรือยัง? กลุ่มบริษัทที่ผมทำงานประเมินและเตรียมข้อมูล TP เพื่อรอนำส่งพร้อมกับแบบ ภงด.50 พค 63 แล้ว

ไม่ทราบว่าท่านกรรมการบริหารและอิสระ CEO CFO เข้าใจและปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่?

ผมได้บรรยายเรื่องนี้หลายครั้งในปีนี้และบอกเทคนิคการทำงานร่วมกับบริษัทแม่ ขอทบทวน Check lists ควรทำตารางทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อดูว่บริษัทไหนต้องเตรียมข้อมูล(หนักหนาพอดูน่ะครับ)

1.เกณฑ์ที่ พรบ บังคับทั้งบริษัทในประเทศไทยและข้ามชาติ

2.พิจารณาเกณฑ์รายได้ทางภาษีตั้งแต่ 200 ล้านบาท

3.มีรายการค้าระหว่างกัน 5 กลุ่ม OECD หรือ 7 กลุ่มธุรกิจทั่วไป

4.ตั้งจัดทำนโยบายกำหนดราคาตามหลัก OECD มี 4 วิธี CUP, RP,CP,PS,TNMM + Bench-marking +IQR

5.รวบรวมรายการที่เรียกเก็บทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบที่ RD Thailand ต้องการ แยกไฟล์ต่างหากควรมีหน้า lead working paper ด้วย

6.ซ้อมกรอก Disclosure form (เพิ่งใช้ครั้งแรก) รอ โดยต้องกระทบเข้าหาแบบ ภงด.50 ด้วยน่ะ

7.เตรียมข้อมูลการเปิดเผยทั้ง หมายเหตุประกอบเงินการเงิน รายการระหว่างกัน(RBT)ต่างๆ และเปิดเผยในส่วนของกรรมการอิสะและ CEO/ประธานบริหาร ต้องชัดเจนในนโยบายและวิธีกำหนดราคา โดยต้องสอดคล้องกับการทำงานจริง(ผมไปส่องงดูงบการเงินของมหาชนหลายแห่งน่าเป็นห่วงในการเปิดเผยอย่างมาก)

8.ให้ไปจัดธุปไว้ศาลพระภูมิ เตรียมค่าปรับ 200,000 บาท อาจได้หมายเทียบเชิญไปพบหลัง พค 63

 

Download ไฟล์ disclosure form ข้างล่าง

 

www.cfotalkbiz.com

#cfotalkbiz

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

Banner