สาระน่ารู้

How to make business profit 03 Jan 2020

ค่าเงินบาทแข็งที่สุดในรอบ 6 ปี บริหารดี มีกำไรลดขาดทุน FX

 

Thailand’s baht 6 years passed is getting stronger and how to hedge? Gain vs Loss

 

ค่าเงินบาทแข็งโป็กทำให้ผู้ส่งออก ท่องเที่ยวและธุรกิจพึ่งพิงลูกค้าต่างประเทศเกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือรายได้ลดลง รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(ผมทำงานปัจจุบัน) อาจทิ้งเงินดาวน์ อดีตผมทำงานกับอุตสาหกรรมบริษัทข้ามชาติ FX ทั้งนำเข้าและส่งออก ต้องป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX exposures) มีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX hedging) หลายอย่างมาก
ตัวอย่างเครื่องมือที่ผมเคยใช้เมื่อทำงานกับบริษัทข้ามชาติ(MNCs) หรือบริษัทแม่ทีม treasury centers (TC) ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแทน
1.Forward contract,
2.FX swap เงินต้นและดอกเบี้ย,
3.FX options
4.cross-currency swap (CCS)
5. Natural FX hedging

การพิจารณาให้จัดทำข้อดีเสีย เสนอ Board โดยการเลือกเครื่องมือขึ้นอยู่กับ
1.มีบริษัทแม่ดูแลไหม?
2.ธุรกิจเรามีขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก
3.มีรายการทั้งนำเข้าส่งออกขนาดไหม
4.นโยบายการบริหารเงินของบริษัทกำหนดไว้อย่างไร ข้อกำหนดแผนงานร่วมกับAudit committee
5.ข้อจำกัด ค่าธรรมเนียม ในการถือเงินสกุลต่างประเทศ

www.cfotalkbiz.com
#cfotalkbiz
#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

Banner