สาระน่ารู้

How to make business profit 13 Mar 2020

ธุรกิจการบินร่อแร่ DD การบินไทยลาออก

 

"สาเหตุที่ DD(CEO) การบินไทยลาออก ต่อจากกรรมการ"

ผมเคยเขียนบทความก่อนให้ระวังเรื่องการบริหารสภาพคล่องในช่วงวกฤตแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้จาดภาวะตื่นตระหนก

การบริหารกระแสเงินสด(Treasury manageement)มีความสำคัญมาก ยิ่งธุรกิจใหญ่ๆลงทุนสูง ธุรกิจการบินทั้งลงทุนสูง Fixed cost ก็สูงจากการบำรุงรักษาและพนักงาน ระยะเวลาคืนทุนนานมาก

สายการบินแห่งชาติ ขาดสภาพคล่องการเงิน อาจประสบภาวะล้มละลายหรือไม? หากผลกระทบ COVID ลากยาวไปมากกว่า 1 ปี เพราะ 

1.Net cash flow nagative ไฟล์บินน้อยมากทำให้ ติดลบทุกวัน ขาดทุนทุกเที่ยวบิน รายจ่ายประจำมากต้องจ่าย

2.Cash out flow รอจ่ายจากหุ้นกู้ในปี 2563 จำนวนสูงมากและรัฐบาลอาจไม่ย่อมค้ำประกัน

3.Business going concern ยังคาดการไม่ได้ว่ากระแสเงินสดรับจะกลับมาเมื่อไรและเงินในมือจะอยู่ได้กี่เดือน

4.Operation day to day เริ่มมีปัญหาในการบริหารจากการขาดสภาพคล่องทั้งคู่ค้าและภายในองค์กร

อาจจะเห็นการซื้อกิจการ(Takeover)ก็ได้

www.cfotalkbiz.com

Youtube : cfotalkbiz

#cfotalkbiz #นักบัญชีเล่าธุรกิจ

Tel.0818396592

 

 

 

 

 

Banner